Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀπόσπασμα (δ) τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» αρ. Φυλ. 195
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Πάνω ἀπὸ κάθε ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ ἀμφίβολη ὠφέλεια, γιὰ τὴν ὁποία κόπτονται οἱ πολιτικοί μας ἀρχηγοί, μία εἶνε ἡ πολιτικὴ ποὺ θὰ ἀσφαλίσῃ 100% τὸ πολύπαθο ἔθνος μας (*). Καὶ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ -μὴ γελᾶτε, ἄπιστοι καὶ ἀσεβεῖς- εἶνε Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ. Αὐτὴ συνιστᾷ, ἡ μικρὴ Ἑλλάδα στὶς πονηρὲς αὐτὲς ἡμέρες, πάνω ἀπὸ κάθε ἄλλη συμμαχία, νὰ ζητήσῃ τὴ συμμαχία μὲ τὴν κραταιά, τὴν πανίσχυρη, τὴν ἀήττητη δύναμι τοῦ Κυρίου.

Ἀλλὰ μιὰ τέτοια συμμαχία, γιὰ νὰ γίνῃ ζωντανὴ πραγματικότητα καὶ νὰ φέρῃ τὰ λαμπρά της ἀποτελέσματα, προϋποθέτει πίστι ἀκλόνητη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸ λόγο τοῦ προφήτου «Ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνιῆτε», ἂν δὲν πιστέψετε δὲν θὰ καταλάβετε (Ἠσ. 7,9 ). Προϋποθέτει νινευϊτικὴ μετάνοια στὴν Ἑλλάδα, καθαρμὸ τοῦ Γένους, κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Γιατὶ ἡ ἠθική, κοινωνικὴ καὶ θρησκευτικὴ κατάστασι τῆς πατρίδας μας εἶνε χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ καυτηρίαζε ὁ προφήτης Ἠσαΐας μὲ τὸ ἑξαπλὸ «οὐαί». Ἡ πλεονεξία ὀργιάζει στὸ ἔθνος μας. Ἀμύθητα πλούτη συσσωρεύθηκαν στοὺς λίγους. Κατὰ τὴν ἐπίσημη ἔκθεσι ἑνὸς οἰκονομικοῦ συμβούλου μιᾶς ξένης πρεσβείας, 500 οἰκογένειες δεσπόζουν στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Καὶ μιὰ φοβερὴ ἀνεργία πλήττει ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταλείπουν τὴν πατρικὴ γῆ γιὰ νὰ βροῦν οἰκτρὸ θάνατο στὰ βάθη τῶν ἀνθρακωρυχείων τοῦ Βελγίου. Χθὲς ΓΙΑ 20 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Θέσεις Ι.Κ.Α. προσῆλθαν 1.800 ὑποψήφιοι.

Οἰκονομικὴ στενοχωρία, ἀλλὰ καὶ ἀλόγιστη σπατάλη χρημάτων σὲ κέντρα διασκεδάσεως, καθημερινὲς μέθες καὶ κραιπάλες, δεξιώσεις καὶ χοροεσπερίδες, φυσιολατρικὲς ἐκδρομές, ἐπιδείξεις γυμνῶν σαρκῶν, χαρτοπαίγνια, προικοθηρίες, ἀγοραπωλησίες ἀνδρικῶν κρεάτων, διαλύσεις γάμων, σκάνδαλα οἰκογενειακά, νά τὸ βρωμερὸ ῥεῦμα μέσα στὸ ὁποῖο κυλιέται ἡ ζωὴ τῶν λεγομένων ἀριστοκρατικῶν κύκλων τῆς πατρίδας μας. Ἀγέλες πορνῶν καὶ παλλακίδων, ποὺ προηγουμένως ζοῦσαν περιωρισμένες μέσα στοὺς οἴκους ἀνοχῆς, ξεχύθηκαν σὲ δρόμους καὶ κατέκλυσαν ξενοδοχεῖα, πλάζ, παραλίες, νησιά. Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλασφημεῖται δημοσίως. Ἄθεοι δημοσιογράφοι ὀνομάζουν τὸ σκοτάδι φῶς καὶ τὸ φῶς σκοτάδι. Πορνικὰ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, μὲ πρωτοφανεῖς σκανδαλώδεις εἰκόνες καὶ μὲ ἀκόμη προκλητικώτερο περιεχόμενο, «στολίζουν» τὰ περίπτερα καὶ διαφημίζονται ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο. Καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ συμπτώματα αὐτὰ τῆς παρακμῆς περιμένουμε, ὅπως οἱ ἄφρονες Ἰουδαῖοι, νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τοὺς ἔξω, ἀπὸ τὴ συμμαχία μὲ τὶς μεγάλες δυνάμεις!

* * *

Ἐθνικὸ σύνθημα · «Κραταιὸς σύμμαχός μας νὰ εἶνε ὁ Θεός!». Ἀγαπητοί μας συμπατριῶτες Ἕλληνες! Ὅσοι πιστεύετε ἀκράδαντα στὸν Κύριο, γίνετε θερμοὶ κήρυκες Της πολιτικῆς ποὺ προτείνει ο Για τη διευκόλυνσή προφητικὸς Λόγος. Σύμμαχός μας κραταιὸς νὰ εἶνε ὁ Θεός! Νά τὸ σύνθημά μας.
Ἂν ὑπῆρχε ΜΙΑ κυβέρνησι ποὺ ΝΑ σκέπτεται ΚΑΙ ΝΑ ἐνεργῇ χριστιανικά, ἕνα θὰ ἦταν τὸ κύριο μέλημά της · ἡ ἐπαναφορά, Η ἔνταξι Της Ελλαδος ΣΤΗ Φωτεινη εὐθεῖα τροχιὰ Της συμμαχίας ΜΕ αφ 'ετέρου να ΘΕΟ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀπομακρυνθῆ πάρα πολὺ καὶ γι αὐτὸ πλανᾶται στὶς ἀβύσσους τῆς ἐξωτερικῆς, ματαίας, σατανικῆς πολιτικῆς.
Ἑλλάδα, πατρίδα μας ἀγαπημένη! Ἄκουσε τὴ φωνὴ τῆς αἰωνιότητος. Πλησίασε καὶ πάλι τὸ Θεὸ τῶν πατέρων σου. Κήρυξε τριήμερη Νηστεία ΚΑΙ κλάψε ΓΙΑ ΤΑ Πολλά Το ἀνομήματα Των υἱῶν ΚΑΙ θυγατέρων σου. Ἐξάλειψε ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες κάθε ἀσχημία. Σβῆσε τὴν πυρκαϊὰ τῆς βλασφημίας. Τίμησε τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Πάταξε τὴν κλοπή, τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν πλεονεξία. Ἀνακούφισε τὸν φτωχὸ λαό. Σφράγισε τὰ ποικίλα κέντρα τῆς διαφθορᾶς. Κάψε πορνικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικά. Λάβε αὐστηρὰ μέτρα ἐναντίον τῆς γενοκτονίας, ΤΟΥ φοβερωτέρου τούτου ἐγκλήματος ποὺ ἐνεργοῦν Στους κόλπους Των Ελληνικών οἰκογενειῶν μαῖες ΚΑΙ γιατροί, ποὺ καυχῶνται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐκτρώσεων. Ἄκουσε ΤΗ ΦΩΝΗ ποὺ ΕΡΧΕΤΑΙ Απο που αφ 'ετέρου να ΑΓΙΟ Ορός ΤΟΥ ἡγουμένου Της ανατρέχω. μονῆς Ἁγίου Διονυσίου π. Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος, καὶ μὲ ἰδιαίτερο βιβλίο ποὺ ἐξέδωκε τελευταῖα, κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἀπὸ τὴν παιδοκτονία. Ἀπαγόρευσε τὰ «σίκερα», τὰ οἰνοπνευματώδη ποτά, τὰ τυχερὰ παιχνίδια, τὰ ἱπποδρόμια, τὰ φεστιβάλ, τὶς κρουαζιέρες, τοὺς αἰσχροὺς χορούς, τοὺς εἰδωλολατρικοὺς καρναβάλους, τὰ αἰσχρὰ καλλιστεῖα, τὰ μεικτὰ λουτρά. Ἑλλάδα, ἁγνίσου ... «Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν», φύγε ἀπ τὸ κακὸ καὶ κάνε τὸ καλό (Ψαλμ. 33,15 · 36,27). ΚΑΙ αφ 'ετέρου να ΠΡΩΤΟ ποὺ μετανοώντας ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ ἐπιστρέφοντας πρέπει ΝΑ κάνῃς, εἶνε ἡ ἐκπλήρωσι μιᾶς ἱερᾶς ὑποσχέσεως, ἑνὸς τάματος, ποὺ τὰ δοξασμένα παιδιά σου, οἱ ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ὑποσχέθηκαν · ὅτι δηλαδή, μόλις ἡ πατρίδα ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὸν Τουρκικὸ ζυγό, ΘΑ χτίσουν ΣΤΗ Νέα πρωτεύουσα ΤΟΥ Κράτους την ΕΝΑ μεγαλοπρεπῆ ναό, τὸν ὁποῖο θ ἀφιερώσουν στὸν ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δυστυχῶς μέχρι σήμερα ἡ ὑπόσχεσι αὐτὴ δὲν ἔχει ἐκπληρωθῆ. Ἂς ἐκπληρωθῇ τώρα. Ἂς κτισθῇ ὁ ναὸς πάνω στὴν Ἀκρόπολι. -Ἀλλὰ Χρήματα; Χρήματα ... αφ 'ετέρου να την ΕΝΑ ΑΝ Τρίτο Απο που ΤΑ χρήματα ποὺ ξωδεύτηκαν ΓΙΑ ΤΗ Μεγάλη Παραθαλάσσια ἁμαρτωλὴ λεωφόρο Φαλήρου! -. Σουνίου χάριν τοῦ τουρισμοῦ, χάριν τῶν μεικτῶν λουτρῶν, ἂν τὸ ἕνα τρίτο εἶχε διατεθῆ, ὁ ναὸς θὰ εἶχε κτισθῆ; Γιὰ τὸ διάβολο ἑκατομμύρια · ΓΙΑ αφ 'ετέρου να Χριστό
Διαφορετικά, ΑΝ ΤΑ μόνα ποὺ συγκινοῦν ἄρχοντες ΚΑΙ λαὸ εἶνε Φεστιβάλ, τουρισμοί, δελφικὲς ἑορτὲς καὶ πανηγύρια, ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, αἰσχρὰ ξόανα θεῶν, ὢ τότε κλείνω τὶς γραμμὲς αὐτὲς μὲ δακρυσμένα μάτια. Καί, ἂν κάπου στὴν Ἑλληνικὴ γῆ ὑπάρχουν ἀκόμη δίκαιοι, ἂς προσευχηθοῦν ΓΙΑ ΤΗ Σωτηρία ΤΟΥ λαοῦ Απο που τὶς Μεγάλες συμφορές, ποὺ κατὰ τὸν ἀδιάψευστο προφητικὸ λόγο ἔρχονται «ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας», στὰ παιδιὰ ποὺ δὲν πειθαρχοῦν στὸ Θεό (Ἐφ. 5, 6. 3,6 Κολ.).

-----------------
(*) ΟΣΑ ΛΕΜΕ ΜΕ ΕΔΩ ΔΕΝ ἐννοοῦμε Οτι Η ελλαδα ΔΕΝ ἐπιτρέπεται ΝΑ συνάπτῃ συμμαχίες ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ἔθνη ὁποῖα κάπως συγγενεύει ἰδεολογικά. Μὲ ἔθνη ὅμως ποὺ δὲν ἔχουν αφ 'ετέρου να ἴδιο θρήσκευμα μ ἐμᾶς Η κηρύττουν ἀπροκάλυπτα ΤΗΝ ἀθεΐα, νομίζουμε Οτι ΚΑΘΕ σύμφωνο φιλίας ΚΑΙ συμμαχίας ΔΕΝ μπορεῖ ΝΑ εἶνε ἰσχυρὸ ΚΑΙ σταθερό. Βέβαια, κατὰ τὴν παραγγελία τοῦ Παύλου «Εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες», ἂν εἶνε δυνατὸν ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ σᾶς νὰ εἰρηνεύετε μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους (Ρωμ. 12,18), πρέπει νὰ ἔχουμε εἰρηνικὲς τὶς σχέσεις μας καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους ἀκόμη λαούς. Ἀλλὰ οἱ σχέσεις αὐτὲς μποροῦν νὰ φθάσουν μέχρι τὸ σημεῖο νὰ συνάπτουμε σύμφωνα φιλίας καὶ οἱ ὑπουργοί μας ν ἀποκαλοῦν «ἀδελφικοὺς φίλους» τους ἐκείνους ποὺ μισοῦν καὶ ἀποστρέφονται ὅ, τι ἱερώτερο ἔχει τὸ ἔθνος μας; Ἐκτὸς ἐὰν θεό μας ἀνακηρύξουμε τὸ ὑλικό μας συμφέρον, μποροῦμε ΝΑ ὁπότε συνάψουμε σύμφωνο φιλίας ΚΑΙ ΜΕ αφ 'ετέρου να διάβολο!

No ratings yet - be the first to rate this.

Add a comment